Làm sao để tìm nhóm chat trên facebook?

  1. Truyền thông đa phương tiện

Từ khóa: 

truyền thông đa phương tiện

nếu nhớ một chút của tên nhóm thì có thể đánh tên vào chỗ tìm kiếm... còn k nhớ thì nhớ xem trong nhóm có thành viên nào rồi đánh tên thành viên đó trên mục tìm kiếm (nhớ là làm trên mt nhá ) ^_^

Trả lời

nếu nhớ một chút của tên nhóm thì có thể đánh tên vào chỗ tìm kiếm... còn k nhớ thì nhớ xem trong nhóm có thành viên nào rồi đánh tên thành viên đó trên mục tìm kiếm (nhớ là làm trên mt nhá ) ^_^