Tuyên quang có bao nhiêu huyện thành phố? Với dân số là bao nhiêu?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

tuyên quang

,

dân số

,

hỏi xoáy đáp hay

Có 7 huyện, thành phố

Số dân 813200

Trả lời

Có 7 huyện, thành phố

Số dân 813200

Có 7 huyện, thành phố/813.200 dân số