Di tích lịch sử cấp quốc gia Cầu Ngói chợ Thượng nằm ở tỉnh nào?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

A.Bắc ninh

B.Nam định 

C.Hà nam 

D.Thái bình

Từ khóa: 

cầu ngói

,

chợ thượng

,

hỏi xoáy đáp hay

Cầu Ngói chùa Lương - Xã Hải Anh-Huyện Hải Hậu-Tỉnh Nam Định
Trả lời
Cầu Ngói chùa Lương - Xã Hải Anh-Huyện Hải Hậu-Tỉnh Nam Định
Nam định