Phép dùng binh nào không nằm trong "tam thập lục kế" của sách lược trung hoa cổ đại?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

A.Thuận thủ khiên dương

B.Kim thiền thoát xác 

C.Xa luân chiến 

D.phản gián kế

Từ khóa: 

phương pháp

,

lịch sử

,

phép dùng binh

,

tam thập lục kế

,

trung hoa cổ đại

,

hỏi xoáy đáp hay

C. Xa luân chiến

Trả lời

C. Xa luân chiến

Vừơn không nhà trống
Bbnn