Làm sao để tranh cãi 1 cách nhẹ nhàng?

  1. Kỹ năng mềm

Mình là một người rất ít khi tranh cãi, và không muốn điều đó xảy ra. Nhưng khi bị rơi vào trường hợp bất đắc dĩ, mình cũng không biết làm sao để có thể tranh cãi 1 cách nhẹ nhàng?

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Nếu chắc thắng thì hãy tranh cãi. Tại vì bạn không thể trên cơ người ta nên bạn sẽ bị những luận điểm của người khác làm cho bạn khó chịu.
VD bạn giàu hơn nó thì bạn không phải tranh cãi làm  gì
 Vì thực chất trong một cuộc tranh cãi ai cũng luôn nghĩ mình đúng, vấn đề ở đây là sau cuộc tranh cãi thì xã hội mới là người quyết định đúng sai, nên nếu bạn đúng và tất cả mọi người trong xã hội đều nghĩ bạn sai thì bạn vẫn sai. Đơn giản vì số đông là số đúng, khi nào quan điểm đấy đúng tức là nó thuộc về số đông.
Trả lời
Nếu chắc thắng thì hãy tranh cãi. Tại vì bạn không thể trên cơ người ta nên bạn sẽ bị những luận điểm của người khác làm cho bạn khó chịu.
VD bạn giàu hơn nó thì bạn không phải tranh cãi làm  gì
 Vì thực chất trong một cuộc tranh cãi ai cũng luôn nghĩ mình đúng, vấn đề ở đây là sau cuộc tranh cãi thì xã hội mới là người quyết định đúng sai, nên nếu bạn đúng và tất cả mọi người trong xã hội đều nghĩ bạn sai thì bạn vẫn sai. Đơn giản vì số đông là số đúng, khi nào quan điểm đấy đúng tức là nó thuộc về số đông.