Làm sao người học thấp hiểu người học cao đang viết và nói về cái gì?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình cảm thấy đang rất dốt vì dạo này đọc nhiều bài viết nghiên cứu và các câu hỏi trong noron và đủ thứ... và ở trường nghe giảng cũng không hiểu không phải là mất tập trung mà do trình độ ?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

1 là bạn hãy cố gắng tìm hiểu về chủ để mà họ đang nói, bonus trau dồi kiến thức

2 là đơn giản hóa ngôn ngữ của người học cao thành ngôn ngữ đơn giản mà bản thân có thể hiểu được bằng cách nhờ họ diễn đạt lại 1 cách dễ hiểu nhất:))))

Tui nói thế thôi chứ tui cũng gặp TH như chủ tus. Tôi nghĩ không hiểu là cả do mất tập trung và do chúng ta chưa có đủ kiến thức về vấn đề ấy. Và đôi khi cũng là do các yếu tố về tâm lý, thần kinh hay cũng có thể là do sự truyền đạt của đối phương đến với chúng ta là chưa hiệu quả:v. Bác nên nghĩ thoáng ra nhé. Muốn biết thì phải học, muốn hiểu thì phải đào sâu nha.

Trả lời

1 là bạn hãy cố gắng tìm hiểu về chủ để mà họ đang nói, bonus trau dồi kiến thức

2 là đơn giản hóa ngôn ngữ của người học cao thành ngôn ngữ đơn giản mà bản thân có thể hiểu được bằng cách nhờ họ diễn đạt lại 1 cách dễ hiểu nhất:))))

Tui nói thế thôi chứ tui cũng gặp TH như chủ tus. Tôi nghĩ không hiểu là cả do mất tập trung và do chúng ta chưa có đủ kiến thức về vấn đề ấy. Và đôi khi cũng là do các yếu tố về tâm lý, thần kinh hay cũng có thể là do sự truyền đạt của đối phương đến với chúng ta là chưa hiệu quả:v. Bác nên nghĩ thoáng ra nhé. Muốn biết thì phải học, muốn hiểu thì phải đào sâu nha.