Làm sao phân biệt được Product Manager, Product Development, Product Strategy, Product Operation, Project Manager...?

  1. Phát triển sản phẩm

Hiện nay mình thấy có quá nhiều title về Product như Product Manager, Product Development, Product Strategy, Product Operation, Project Manage. Có sơ đồ hay cách nào thể hiện cho việc phân biệt các định nghĩa này không vậy?

Từ khóa: 

product manager

,

project manager

,

phát triển sản phẩm

Quy trình làm ra sản phẩm là sự đóng góp của rất nhiều các bên tham gia, đại diện cho 3 nhóm chính: User - Development - Business. Product manager là người đứng giữa cân bằng 3 cực này để kết nối và giải quyết các mâu thuẫn ở các bên thông qua các tính năng trên sản phẩm.

Sau khi thu thập các thông tin từ các bên, product manager sẽ tổng hợp lại, cân đo đong đếm rồi đưa ra giải pháp, ưu tiên cái gì trước cái gì sau, cái gì quan trọng. Phần này là chiến lược sản phẩm - product strategy. Chiến lược này cần phản ánh nhu cầu của người dùng, của doanh nghiệp và khả năng thực hiện của team.

Chiến lược này có thực hiện được hay không còn phụ thuộc vào khả năng điều phối nguồn lực giữa các bên, bảo đảm chất lượng, tiến độ, phòng ngừa các rủi ro, giải quyết các khúc mắc ở các bên để các bên hoạt động hiệu quả nhất. Phần này là product operation, người bảo đảm kết quả này là project manager. Project manager cần bảo đảm quy trình thiết kế và xây dựng sản phẩm đúng với tiêu chuẩn chất lượng và thời gian của product manager. Hai nhân vật này thường làm việc sát với nhau để thoả thuận được độ lớn và chất lượng của dự án.

Có thể coi một product manager là người làm chiến lược, và người làm project manager là người làm chiến thuật cho sản phẩm/tính năng

Trả lời

Quy trình làm ra sản phẩm là sự đóng góp của rất nhiều các bên tham gia, đại diện cho 3 nhóm chính: User - Development - Business. Product manager là người đứng giữa cân bằng 3 cực này để kết nối và giải quyết các mâu thuẫn ở các bên thông qua các tính năng trên sản phẩm.

Sau khi thu thập các thông tin từ các bên, product manager sẽ tổng hợp lại, cân đo đong đếm rồi đưa ra giải pháp, ưu tiên cái gì trước cái gì sau, cái gì quan trọng. Phần này là chiến lược sản phẩm - product strategy. Chiến lược này cần phản ánh nhu cầu của người dùng, của doanh nghiệp và khả năng thực hiện của team.

Chiến lược này có thực hiện được hay không còn phụ thuộc vào khả năng điều phối nguồn lực giữa các bên, bảo đảm chất lượng, tiến độ, phòng ngừa các rủi ro, giải quyết các khúc mắc ở các bên để các bên hoạt động hiệu quả nhất. Phần này là product operation, người bảo đảm kết quả này là project manager. Project manager cần bảo đảm quy trình thiết kế và xây dựng sản phẩm đúng với tiêu chuẩn chất lượng và thời gian của product manager. Hai nhân vật này thường làm việc sát với nhau để thoả thuận được độ lớn và chất lượng của dự án.

Có thể coi một product manager là người làm chiến lược, và người làm project manager là người làm chiến thuật cho sản phẩm/tính năng