Xu hướng hiện đại hóa công tác văn phòng hiện nay ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hoạt động của văn phòng rất đa dạng,phong phú và phức tạp. Tổ chức khoa học công tác văn phòng có ý nghĩa thiết thực tạo điều kiện cho cơ quan, doanh nghiệp hoàn thành tốt mục tiêu để tồn tại và phát triển Các xu hướng phát triển: - Văn phòng điện tử - Văn phòng không giấy -Văn phòng tự động hóa - Văn phòng của thế kỷ XXI
Trả lời
Hoạt động của văn phòng rất đa dạng,phong phú và phức tạp. Tổ chức khoa học công tác văn phòng có ý nghĩa thiết thực tạo điều kiện cho cơ quan, doanh nghiệp hoàn thành tốt mục tiêu để tồn tại và phát triển Các xu hướng phát triển: - Văn phòng điện tử - Văn phòng không giấy -Văn phòng tự động hóa - Văn phòng của thế kỷ XXI