Con đường để trở thành Product Manager (PM)?

  1. Phát triển sản phẩm

  2. Hướng nghiệp

  3. Thấu Ngành Hiểu Nghề

Những kinh nghiệm và kỹ năng Product Manager?

Kinh nghiệm nào nên show trong CV? Yếu tố nào đóng vai trò quyết định cho việc tuyển dụng vị trí đó

Từ khóa: 

product manager

,

phát triển sản phẩm

,

hướng nghiệp

,

thấu ngành hiểu nghề

để trở thành một PM giỏi thì đầu tiên bạn cần có kiến thức về ngành này đã. Nên biết 1 chút code , bạn có thể không phải code cho sản phẩm đâu, nhưng bạn biết về lập trình thì có thể trang hoàng sản phẩm của bạn tốt hơn rất nhiều. Ngoài ra thì kỹ năng thiết kế cơ bản cũng rất quan trọng. không cần phải đao to búa lớn gì trong lĩnh vực photoshop mà hiểu thiết kế ở đây là nắm được nguyên tắc, bố cục cốt lõi.

Bên cạnh đó thì một vài kỹ năng mềm rất cần thiết trong nghề này như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình,...vì công việc này bạn sẽ tiếp xúc, trao đổi với rất nhiều người cả nội bộ và tương tác khách hàng. Nếu kỹ năng tốt sẽ tạo được nhiều mối quan hệ, cũng sẽ làm cho công việc triển khai trơn chu hơn nhiều.

Trả lời

để trở thành một PM giỏi thì đầu tiên bạn cần có kiến thức về ngành này đã. Nên biết 1 chút code , bạn có thể không phải code cho sản phẩm đâu, nhưng bạn biết về lập trình thì có thể trang hoàng sản phẩm của bạn tốt hơn rất nhiều. Ngoài ra thì kỹ năng thiết kế cơ bản cũng rất quan trọng. không cần phải đao to búa lớn gì trong lĩnh vực photoshop mà hiểu thiết kế ở đây là nắm được nguyên tắc, bố cục cốt lõi.

Bên cạnh đó thì một vài kỹ năng mềm rất cần thiết trong nghề này như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình,...vì công việc này bạn sẽ tiếp xúc, trao đổi với rất nhiều người cả nội bộ và tương tác khách hàng. Nếu kỹ năng tốt sẽ tạo được nhiều mối quan hệ, cũng sẽ làm cho công việc triển khai trơn chu hơn nhiều.

Kinh nghiệm thành công và thất bại. Càng nhiều càng tốt. Bạn đã đốt được bao tiền, đã có được bao nhiêu user, đã làm được hệ thống có công nghệ phức tạp tới đâu.