Làm thế nào để biến sự ghen tị với thành công của người khác thành động lực để bản thân cố gắng?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

ghen tị

,

thành công

,

động lực

,

cố gắng

,

phong cách sống

Ghen tị là một thuộc tính tâm lý gắn liền với sự tiến hóa từ động vật đến con người (loài vật cùng biểu hiện rất rõ đặc tính này). Không có gì là xấu cả nếu không biến thành hành vi làm hại đến đối tượng của nó bởi xã hội của loài người tạo nên một quy phạm đạo đức để khiến con người trở nên văn minh hơn

Trả lời

Ghen tị là một thuộc tính tâm lý gắn liền với sự tiến hóa từ động vật đến con người (loài vật cùng biểu hiện rất rõ đặc tính này). Không có gì là xấu cả nếu không biến thành hành vi làm hại đến đối tượng của nó bởi xã hội của loài người tạo nên một quy phạm đạo đức để khiến con người trở nên văn minh hơn

Cứ thành thật với bản thân, nhận thức được rằng sự ghen tị của mình xuất hiện là do mình thấy họ giỏi, mình nên phấn đấu để được như thế. Còn nếu ko thành thật thì bạn sẽ sống mãi trong ảo tưởng rằng họ thành công chỉ là do may mắn, blablo