Làm thế nào để có bạn trai là bác sĩ?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Tình yêu

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

,

tình yêu

Đã nói tới nghề bác sĩ thì mọi người cũng đã biết...... đó là một nghề rất cao cả....y đức... rất cao sang đẳng cấp và trình độ.... Nói chung bác sĩ là một người tài giỏi.....

Thế nên, nếu ai muốn có bạn trai là bác sĩ thì trước hết bản thân mình cũng phải là một người học giỏi nè đức cao vọng trọng..... vậy mới xứng đôi vừa lứa...

Chứ nếu ko có những tố chất đó, mà quen với người làm bác sĩ thì bản thân sẽ cảm thấy rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất áp lực luôn ák. Bởi vì xung quanh người đó toàn người tài giỏi... 

Nếu bản thân mình không đủ tốt đủ bản lĩnh đủ giỏi đủ giàu.... thì chắc ko có Cửa....

Mà thôi nhắc tới vụ này thì mệt mỏi lắm.....

Cũng như bà đây nè ko có sự nghiệp vững chắc nên ko dám tỏ tình với anh ấy ( anh ta là một luật sư giỏi ở Sài Gòn). Yêu đơn phương cả chục năm rồi còn gì cũng gần 40 mùa lá rụng......

Nói chung ko cùng đẳng cấp trình độ thì KHÓ lòng mà ở bên nhau dài lâu 

Trả lời

Đã nói tới nghề bác sĩ thì mọi người cũng đã biết...... đó là một nghề rất cao cả....y đức... rất cao sang đẳng cấp và trình độ.... Nói chung bác sĩ là một người tài giỏi.....

Thế nên, nếu ai muốn có bạn trai là bác sĩ thì trước hết bản thân mình cũng phải là một người học giỏi nè đức cao vọng trọng..... vậy mới xứng đôi vừa lứa...

Chứ nếu ko có những tố chất đó, mà quen với người làm bác sĩ thì bản thân sẽ cảm thấy rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất áp lực luôn ák. Bởi vì xung quanh người đó toàn người tài giỏi... 

Nếu bản thân mình không đủ tốt đủ bản lĩnh đủ giỏi đủ giàu.... thì chắc ko có Cửa....

Mà thôi nhắc tới vụ này thì mệt mỏi lắm.....

Cũng như bà đây nè ko có sự nghiệp vững chắc nên ko dám tỏ tình với anh ấy ( anh ta là một luật sư giỏi ở Sài Gòn). Yêu đơn phương cả chục năm rồi còn gì cũng gần 40 mùa lá rụng......

Nói chung ko cùng đẳng cấp trình độ thì KHÓ lòng mà ở bên nhau dài lâu