Làm thế nào để dậy sớm được?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

sức khỏe

,

dậy sớm

,

phong cách sống

Một điều rất hiển nhiên đó là ngủ sớm để dậy sớm.

Tuy nhiên việc này nói thì dễ nhưng làm thì không dễ tí nào, nếu như mục đích bạn dậy sớm không được rõ ràng và động lực không đủ lớn.

Bạn hãy nhớ lại những hôm hẹn bạn bè đi chơi sớm thì hôm đó bạn dậy sớm đúng giờ, nhưng nếu là ngày bình thường thì khó có gì khiến bạn rời khỏi chiếc giường êm ái cả.

Cho nên hãy xác định mục tiêu dậy sớm thật rõ ràng, chẳng hạn:

  • Dậy sớm để đọc thêm tin tức để giúp bạn ....
  • Dậy sớm để tập thể dục 15ph để giúp bạn ....

Viết ra và lặp lại 5 lần trước khi ngủ mỗi ngày để não bạn ghi nhớ và nhắc nhở bạn vào hôm sau nha. 

Và nghiên cứu cho thấy: " Để hình thành một thói quen mới, cần tối thiểu 21 ngày thực hiện liên tục"

Trả lời

Một điều rất hiển nhiên đó là ngủ sớm để dậy sớm.

Tuy nhiên việc này nói thì dễ nhưng làm thì không dễ tí nào, nếu như mục đích bạn dậy sớm không được rõ ràng và động lực không đủ lớn.

Bạn hãy nhớ lại những hôm hẹn bạn bè đi chơi sớm thì hôm đó bạn dậy sớm đúng giờ, nhưng nếu là ngày bình thường thì khó có gì khiến bạn rời khỏi chiếc giường êm ái cả.

Cho nên hãy xác định mục tiêu dậy sớm thật rõ ràng, chẳng hạn:

  • Dậy sớm để đọc thêm tin tức để giúp bạn ....
  • Dậy sớm để tập thể dục 15ph để giúp bạn ....

Viết ra và lặp lại 5 lần trước khi ngủ mỗi ngày để não bạn ghi nhớ và nhắc nhở bạn vào hôm sau nha. 

Và nghiên cứu cho thấy: " Để hình thành một thói quen mới, cần tối thiểu 21 ngày thực hiện liên tục"

Tự tạo cho mình một thói quen
Ngủ sớm sẽ dậy được sớm
con nguoi khoe manh