Muốn sống khoẻ ta phải làm sao?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

sống khoẻ

,

hỏi xoáy đáp hay

Muốn khoẻ đẹp thì phải tập thể thao! Ai muốn khoẻ đẹp thò phái tập thế thao!

Con cào cào có cái cánh xanh xanh...😂😂😂

Trả lời

Muốn khoẻ đẹp thì phải tập thể thao! Ai muốn khoẻ đẹp thò phái tập thế thao!

Con cào cào có cái cánh xanh xanh...😂😂😂

Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao

Tập thể dục buổi sáng và buổi tối nếu được tập luôn buổi trưa bạn ạ.

Còn muốn đẹp nữa thì đi thẫm mỹ viện.

Kg bia rượu. Kg thuốc lá. Kg café. Kg đen đỏ. Kg gái gú. Là khoẻ ngay.