Tại sao ta phải bươn chải để kiếm sống?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Chừng nào năng lực của xã hội loài người chưa thể tạo ra một lượng của cải dư thừa và ổn định cho tất cả mọi người thì xã hội sẽ luôn luôn tồn tại 2 giai cấp: thống trị (bóc lột) và bị trị(bị bóc lột).

Khát vọng từ trong sâu thẳm của mỗi chúng ta là được tự do tuyệt đối, không còn bị ràng buộc bởi cơm áo gạo tiền, bởi những chuẩn mực ,quy ước của xã hội và được tự do sáng tạo, phát triển bản thân và khám phá thế giới.
Điều này có thể trở thành hiện thực trong tương lai khi máy móc, công nghệ đã dần thay thế con người. con người khi ấy sẽ được giải thoát dần khỏi trách nhiệm sản xuất vật chất và sẽ không còn phải lên Noron hỏi những câu tương tự như vậy nữa :D

Trả lời

Chừng nào năng lực của xã hội loài người chưa thể tạo ra một lượng của cải dư thừa và ổn định cho tất cả mọi người thì xã hội sẽ luôn luôn tồn tại 2 giai cấp: thống trị (bóc lột) và bị trị(bị bóc lột).

Khát vọng từ trong sâu thẳm của mỗi chúng ta là được tự do tuyệt đối, không còn bị ràng buộc bởi cơm áo gạo tiền, bởi những chuẩn mực ,quy ước của xã hội và được tự do sáng tạo, phát triển bản thân và khám phá thế giới.
Điều này có thể trở thành hiện thực trong tương lai khi máy móc, công nghệ đã dần thay thế con người. con người khi ấy sẽ được giải thoát dần khỏi trách nhiệm sản xuất vật chất và sẽ không còn phải lên Noron hỏi những câu tương tự như vậy nữa :D

để ăn

Vì cả đời cực khổ chỉ mong về già bớt cực khổ :)

Vì cầu > cung, hi

Để lo cho chính bản thân của mình và cả gia đình của mình