1. Hỏi xoáy Đáp hay

Muối có phải là khoáng sản không?

Từ khóa: muối, khoáng sản, Hỏi xoáy Đáp hay

Trả lời

Định nghĩa Khoáng sản: là thành tạo khoáng vật của lớp vỏ Trái Đất, mà thành phần hóa học và các tính chất vật lý của chúng cho phép sử dụng chúng có hiệu quả và lợi ích trong lĩnh vực sản xuất ra của cải vật chất của nền kinh tế quốc dân.

Khoáng sản - Khoáng: mỏ, sản: sinh ra. Có nghĩa là sinh ra từ mỏ.

Vì vậy, muối ăn. Muối mỏ, khai thác từ các mỏ muối thì có thể gọi là khoáng sản. Còn nếu muối biển lấy từ nước biển thì theo định nghĩa trên khó có thể gọi là khoáng sản. Mà chỉ có thể gọi là tài nguyên biển. Nó cũng tương tự như cá tôm thôi, được lấy từ trong biển.

Phải
muoi la khoáng sản