1. Marketing

Làm thế nào để đo được sự hiệu quả sau khi đã tối ưu SEO On-page?

Mình đang lên kế hoạch để tối ưu SEO On-page, do trang từ trước giờ chưa đc quan tâm đến phần này nên giờ mình đang làm lại toàn bộ.

Nhưng mình đang băn khoăn là làm thế nào mình biết sau khi mình sửa xong thì website của mình tốt hơn nhỉ? Tại mình cũng đang vừa làm vừa học.

Từ khóa: marketing

Website của bạn được tạo ra nhằm mục đích gì ?

Bạn nên xem lại cái đó trước, tiếp theo là hãy tìm hiểu insign của khách hàng xem hành vi của họ trên website bạn là như thế nào.

Dựa trên hành vi khách hàng bạn tìm hiểu được, đưa ra các chỉ số đo lường cụ thể. So sánh số mới và số cũ để thấy hiệu quả và tiếp tục tìm cách cải thiện.

Trả lời

Website của bạn được tạo ra nhằm mục đích gì ?

Bạn nên xem lại cái đó trước, tiếp theo là hãy tìm hiểu insign của khách hàng xem hành vi của họ trên website bạn là như thế nào.

Dựa trên hành vi khách hàng bạn tìm hiểu được, đưa ra các chỉ số đo lường cụ thể. So sánh số mới và số cũ để thấy hiệu quả và tiếp tục tìm cách cải thiện.