Ý nghĩa đá ƯU LINH - Hội tụ đủ những yếu tố cuộc sống

Tiền Tài - Sự Nghiệp - Sức Khoẻ - Tình Yêu

• Trí tuệ minh mẫn khởi đầu mới thành công.

• Giữ vững tâm trí, mạnh mẽ áp chế nhũng thế lực xấu và tiểu nhân.

• Thu hút vượng khí, tài lộc.

• Mang đến nhiều may mắn trong kinh doanh, thăng quan tiến chức. 

• Giúp bạn nhận ra con đường đi và quyết tâm thực hiện nó.

• Tâm hồn trở nên ôn hoà giảm stress và thu hút duyên trong kinh doanh, tình cảm trở nên suông sẻ hơn. 

Nguồn:

Gypsy.lala

Từ khóa: Phong cách sống