Làm thế nào để duy trì động lực học?

Làm thế nào để duy trì động lực học?

Từ khóa: động lực, Giáo dục

Bạn thích thì bạn mới học được, nên tìm cách thích nó. Nhớ hồi cấp 2 nhờ thích cô giáo dạy sinh(cô xinh) nên mình học giỏi nhất lớp môn đó. Còn lên cấp 3 thì mình ko còn thích môn đó nữa, do mình biết cần phải học gì để thi đại học.

Trả lời

Bạn thích thì bạn mới học được, nên tìm cách thích nó. Nhớ hồi cấp 2 nhờ thích cô giáo dạy sinh(cô xinh) nên mình học giỏi nhất lớp môn đó. Còn lên cấp 3 thì mình ko còn thích môn đó nữa, do mình biết cần phải học gì để thi đại học.

Bạn chỉ tiếp thu được khi bạn thật sự yêu thích, hứng thú với việc học mà thôi. Thay vì chỉ tiếp cận việc học bằng cách thông thường, thử thay đổi bằng cách tìm kiếm những thông tin trên mạng về bài học, những điều thú vị liên quan đến bài học...