1. Phim ảnh

Những bộ phim đáng coi cho thanh thiếu niên ?

Từ khóa: chuyên lê khiết, phim ảnh

Chào bạn, bạn thử tham khảo mấy phim này trước nhé:

- Forrest Gump

- Vùng đất linh hồn (Hoạt hình)

- Mộ đom đóm (Hoạt hình)

- You are Umasou (Hoạt hình)

- Đường Sơn Đại Địa Chấn

- Hội cố thi nhân (Dead Poets Society)

- Ngày chuột chũi

Chúc bạn xem phim vui.

Trả lời

Chào bạn, bạn thử tham khảo mấy phim này trước nhé:

- Forrest Gump

- Vùng đất linh hồn (Hoạt hình)

- Mộ đom đóm (Hoạt hình)

- You are Umasou (Hoạt hình)

- Đường Sơn Đại Địa Chấn

- Hội cố thi nhân (Dead Poets Society)

- Ngày chuột chũi

Chúc bạn xem phim vui.

Mình biết phim:

Ba chàng ngốc -Âń Độ. Phim có giá trị hướng nghiệp á

Forfun :Tom And Jerry, Oggy, Doraemon 😆