Làm thế nào để duy trì sự kỷ luật khi bản thân là người tiêu cực?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tiêu cực

,

kỷ luật

,

tâm sự cuộc sống