Mở lời tỏ tình crush nhưng crush không đồng ý nhưng lại muốn làm bạn với mình về lại còn quan tâm mình nữa. Là sao vậy mn?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

ụa mình cũng ko hiểu, nhưng nghĩ đơn giản thì có khi người đó muốn làm bạn bè với cậu thôi

Trả lời

ụa mình cũng ko hiểu, nhưng nghĩ đơn giản thì có khi người đó muốn làm bạn bè với cậu thôi