Phật và Chúa không hề khác nhau?

  1. Tôn giáo

Phật dặn đồng nhất. Chúa dặn hòa hợp. 

Phật 7 pháp liên hoa, Chúa 7 phép bí tích. 

Phật nhắc vòng luân hồi, Chúa nói vòng luân lý. 

Phật Tam bảo, Chúa 3 Ngôi. 

Phật vô biên, Chúa vô cùng…

Kính mời tham khảo chi tiết video bên dưới:

Từ khóa: 

phật

,

chúa

,

tôn giáo

Phật trên cao người có thấu không

Vì sao nhân gian tai kiếp triền miên 

Phật bảo rằng thiện và ác kia có ngày báo ứng nhưng ngày nao thì anh ko biết 

Phật trên cao có thấu không nào?

Lại đây nghe những tiếng kêu gào

Thiên địa bao vận hạn chất cao án tận ngang trời...

Trả lời

Phật trên cao người có thấu không

Vì sao nhân gian tai kiếp triền miên 

Phật bảo rằng thiện và ác kia có ngày báo ứng nhưng ngày nao thì anh ko biết 

Phật trên cao có thấu không nào?

Lại đây nghe những tiếng kêu gào

Thiên địa bao vận hạn chất cao án tận ngang trời...