"Yêu em !" Dấu chấm than có phải là muốn kết thúc không?

  1. Tình yêu

Mọi người ơi "yêu em!" Dấu chấm than có nghĩa là kết thúc hay gì ạ?

Từ khóa: 

tình yêu

Phải xem xét những câu nói trước thế nào đã chứ, chưa vội quyết định

Trả lời

Phải xem xét những câu nói trước thế nào đã chứ, chưa vội quyết định