Làm cách nào để xin cô chuyển về chỗ cũ??

  1. Kỹ năng mềm

  2. Xã hội

  3. Tâm sự cuộc sống

chuyện là em đang ngồi ở bàn 3 dãy trong thì có 1 bạn nam ngồi bàn cuối dãy ngoài (bạn này cũng khá là cao to ) nói bạn í ngồi dưới đó không thấy được bảng thế là cô chuyển bạn đó lên chỗ em rồi cô chuyển em lên bàn đầu của dãy ngoài ngồi nhưng mà em muốn về chỗ cũ tại vì ở đó có 2 cô bạn của em với 1 cậu nx khá là vui tánh hay chỉ bài em. Giờ em muốn xin chuyển về chỗ cũ thì làm sao ạ?? Mọi người chỉ em với lên bàn đầu ngồi chán lắm ạ bạn nữ bên cạnh ít nói nhạt nhẽo bạn nam còn lại thì không nói được mấy câu còn bàn dưới thì không hợp tính em.

** Lưu ý: ban đầu em ns vs cô là em bị cận nên cô không chuyển em xuống bàn cuối mà chuyển em lên bàn đầu nên k dùng kí do bị viễn đc ạ

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Ngồi đâu chả vậy. Lý do không chính đáng thì không nên đòi hỏi. Không nên có tư tưởng tập thể phải vì mình.

Trả lời

Ngồi đâu chả vậy. Lý do không chính đáng thì không nên đòi hỏi. Không nên có tư tưởng tập thể phải vì mình.