Làm thế nào để hòa giải dân tộc?

  1. Lịch sử

Mình đang mong đợi một câu trả lời cụ thể xác đáng chứ không phải như trong sách giáo khoa đâu ạ.

Từ khóa: 

việt nam

,

dân tộc

,

con người

,

tâm lý

,

lịch sử

Nếu là hòa giải giữa 2 miền sau chiến tranh, thì đúng là chúng ta làm chưa tốt, vẫn có sự mâu thuẫn giữa lớp cũ và lớp mới, giữa 1 bộ phận miền Nam và miền Bắc. Và để hòa giải, cần một lớp lãnh đạo tiến bộ và có tầm nhìn đưa cả dân tộc thay đổi diện mạo, bước lên thành nước phát triển thực sự, không phải lê từng bước như bây giờ. Nếu bạn làm tốt một việc tốt, thì dù người ta ghét đến đâu họ cũng công nhận tài năng và nghe bạn. Và công tâm mà nói thì chúng ta chưa có được lớp lãnh đạo đó. Đấy là ý kiến của mình, ai bảo mình phản động chống đối thì mình chịu

Trả lời

Nếu là hòa giải giữa 2 miền sau chiến tranh, thì đúng là chúng ta làm chưa tốt, vẫn có sự mâu thuẫn giữa lớp cũ và lớp mới, giữa 1 bộ phận miền Nam và miền Bắc. Và để hòa giải, cần một lớp lãnh đạo tiến bộ và có tầm nhìn đưa cả dân tộc thay đổi diện mạo, bước lên thành nước phát triển thực sự, không phải lê từng bước như bây giờ. Nếu bạn làm tốt một việc tốt, thì dù người ta ghét đến đâu họ cũng công nhận tài năng và nghe bạn. Và công tâm mà nói thì chúng ta chưa có được lớp lãnh đạo đó. Đấy là ý kiến của mình, ai bảo mình phản động chống đối thì mình chịu

Cái này còn tùy vào mâu thuẫn giữa các dân tộc này là về vấn đề gì, mâu thuẫn sâu đến đâu.

Như nail tộc và chúng ta chẳng hạn thì cũng hòa hoãn kha khá rồi, chỉ còn 1 vài thành phần vẫn cố đấm ăn xôi tiếp tục ko chấp nhận chống phá thôi.

Nếu là đội Ba Lan và mấy a Ivan uống vodka thì chắc là khỏi đi. Từ dân đến lãnh đạo của đội đấy đều ko ưa gì mấy a Ivan, nếu ko phải tương quan quá chênh lệch thì ko vác tên lửa bắn sang hàng ngày mới lạ.

Hay đội Palestine và Israel chẳng hạn, đội này mâu thuẫn về lãnh thổ, để hòa giải thì chỉ có hoặc đập chết đội Palestine hay lùa đi xa hẳn hoặc đội Israel rút khỏi các vùng đất đã chiếm sau chiến tranh sáu ngày.

Hay đội hồi giáo dòng Sunni và Shia là mâu thuẫn tôn giáo, trừ khi 1 thằng chịu từ bỏ tín ngưỡng của mình (mà ko đời nào đội này chịu) thì chẳng có cách nào khác cả.

Minh chưa hiểu câu hỏi. Ý bạn là bạn muốn hoà giải mâu thuẫn nào? Mâu thuẫn 2 miền Nam Bắc hay mâu thuẫn thế hệ, mâu thuẫn giữa nhân dân với chính quyền?

Ý bạn là hòa giải dân tộc nào với dân tộc nào vậy ạ?