Làm thế nào để làm tốt vai trò của 1 thủ lĩnh?

  1. Kiến thức chung

Làm thế nào để làm tốt vai trò của 1 thủ lĩnh
Từ khóa: 

kiến thức chung

Cảm ơn bạn nhiều nhé😊
Trả lời
Cảm ơn bạn nhiều nhé😊

Có năng lực , gương mẫu biết lắng nge quyết đoán !

Phải gương mẫu chấp hành đúng kỉ cương
Không lạm dụng quyền hạn!!!!!