Làm thế nào để làm tốt vai trò của 1 thủ lĩnh?

  1. Kiến thức chung

Làm thế nào để làm tốt vai trò của 1 thủ lĩnh
Từ khóa: 

kiến thức chung

Phải gương mẫu đưa ra những quyết định sáng suốt và có khả năng quản lí nhiều người.
Trả lời
Phải gương mẫu đưa ra những quyết định sáng suốt và có khả năng quản lí nhiều người.
Cảm ơn bạn nhiều nhé😊

Có năng lực , gương mẫu biết lắng nge quyết đoán !

Phải gương mẫu chấp hành đúng kỉ cương
Không lạm dụng quyền hạn!!!!!