Làm thế nào để bớt ngại?

  1. Kỹ năng mềm

Làm thế nào để bớt nhút nhát và ngại ngùng
Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Nên nhớ Ngại sẽ đánh mất nhiều cơ hội của bản thân
Trả lời
Nên nhớ Ngại sẽ đánh mất nhiều cơ hội của bản thân

Suy nghĩ rằng nếu mình nhút nhát và ngại ngùng sẽ bỏ lỡ mất vô số cơ hội. :D

Phải chai lì dần bạn ạ. Phải tin tưởng và bản thân, sẵn sàng bày tỏ quan điểm, suy nghĩ của mình chứ.

Tiếp xúc nhiều hơn

Đẹp là được