Làm thế nào để phát âm từ đưc mà không phát âm trùng với từ đức?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Việt Nam mình làm gì có từ này?!!!

Từ này đọc là Đư cờ

Trả lời

Việt Nam mình làm gì có từ này?!!!

Từ này đọc là Đư cờ