1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Làm thế nào để ước lượng được market size của thị trường khi bạn muốn startup hoặc kinh doanh sản phẩm?

Trong quá trình làm business plan thường bạn sẽ gặp phải bài toàn ước lượng market size của thị trường bạn đang target, bạn làm cách nào để giải quyết bài toán này?

Từ khóa: market size, kinh doanh, startup, Kinh doanh và Khởi nghiệp

Để có thể estimate được market size của thị trường thì thường mình có mấy cách benchmark như sau:

 1. Xuất phát từ cách phân khúc thị trường, người dùng mục tiêu để ước lượng:
 • Xác định được khách hàng mục tiêu của bạn là ai, phân khúc thị trường của bạn ntn
 • Xác định được customer profile, demographic của khách hàng của bạn
 • Từ đó xác định được số lượng khách hàng mục tiêu của bạn của toàn bộ thị trường là bao nhiêu

--> Nếu làm business plan, thì sau khi ước lượng được số lượng khách hàng mục tiêu của toàn bộ thị trường , bạn phải xác định được tỷ lệ thâm nhập của bạn khoảng bao nhiêu %. Sau đó sẽ xác định tiếp được market volume của bạn là bao nhiêu (market volume = số lượng khách hàng mục tiêu x % thâm nhập b xác định)

Nếu bạn muốn tính tiếp market value thì market value = volume của sp bạn x trung bình giá trị của 1 khách hàng)

2. Xuất phát từ việc benchmark/ so sánh với 1 thị trường tương đương đã có market size & số rõ ràng:

 • Ví dụ khi tính market size thị trường game VN, mình có thể benchmark với thị trường TQ (vì thị trường TQ đã hình thành, đi trước nên các con số đã có rõ ràng & đó cũng là một thị trường có nhiều đặc tính giống VN). TQ dân số 1 tỷ dân, VN gần 100M dân --> có thể suy luận là market size gấp 10 lần VN . ARPU của TQ có thể gấp 3-4 lần của VN --> từ các con số đó & từ Research mình tạm tính ra market size của VN
 • Hoặc các thị trường khác trong nước có cùng phân khúc khách hàng, giải quyết 1 nhóm nhu cầu gần giống với thị trường m đang hướng tới.

Thường khi mình estimate market size mình sẽ áp dụng nhiều cách gộp lại; để so sánh và đối chiếu xem góc nhìn cua mình có hợp lý ko. 2 cách mình thường dùng nhất là cách m note ở trên.

Trả lời

Để có thể estimate được market size của thị trường thì thường mình có mấy cách benchmark như sau:

 1. Xuất phát từ cách phân khúc thị trường, người dùng mục tiêu để ước lượng:
 • Xác định được khách hàng mục tiêu của bạn là ai, phân khúc thị trường của bạn ntn
 • Xác định được customer profile, demographic của khách hàng của bạn
 • Từ đó xác định được số lượng khách hàng mục tiêu của bạn của toàn bộ thị trường là bao nhiêu

--> Nếu làm business plan, thì sau khi ước lượng được số lượng khách hàng mục tiêu của toàn bộ thị trường , bạn phải xác định được tỷ lệ thâm nhập của bạn khoảng bao nhiêu %. Sau đó sẽ xác định tiếp được market volume của bạn là bao nhiêu (market volume = số lượng khách hàng mục tiêu x % thâm nhập b xác định)

Nếu bạn muốn tính tiếp market value thì market value = volume của sp bạn x trung bình giá trị của 1 khách hàng)

2. Xuất phát từ việc benchmark/ so sánh với 1 thị trường tương đương đã có market size & số rõ ràng:

 • Ví dụ khi tính market size thị trường game VN, mình có thể benchmark với thị trường TQ (vì thị trường TQ đã hình thành, đi trước nên các con số đã có rõ ràng & đó cũng là một thị trường có nhiều đặc tính giống VN). TQ dân số 1 tỷ dân, VN gần 100M dân --> có thể suy luận là market size gấp 10 lần VN . ARPU của TQ có thể gấp 3-4 lần của VN --> từ các con số đó & từ Research mình tạm tính ra market size của VN
 • Hoặc các thị trường khác trong nước có cùng phân khúc khách hàng, giải quyết 1 nhóm nhu cầu gần giống với thị trường m đang hướng tới.

Thường khi mình estimate market size mình sẽ áp dụng nhiều cách gộp lại; để so sánh và đối chiếu xem góc nhìn cua mình có hợp lý ko. 2 cách mình thường dùng nhất là cách m note ở trên.