Làm thế nào để xử lí những thông tin không chính thức trong truyền thông nội bộ?

  1. Truyền thông đa phương tiện

Truyền thông nội bộ là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng trong việc phát triển doanh nghiệp. Đây là yếu tố liên quan đến nhân sự. Khi kế hoạch truyền thông nội bộ được thực hiện tốt, nhận sự có môi trường làm việc tốt, hiệu suất công việ caoa và ngược lại. Vậy với những nguồn thông tin không chính thống hay có thể gọi là drama chốn công sở, chúng ta nên xử lí như thế nào? Những thông tin nội bộ này khi bị lan ra ngoài cũng có ảnh hưởng rất lớn đến thương hiệu cũng như doanh thu, sự phát triển của doanh nghiệp

Từ khóa: 

truyền thông không chính thống

,

truyền thông nội bộ

,

truyền thông đa phương tiện