Các bạn thấy Trà Hoa Nữ bản dịch của Hải Nguyên có dễ hiểu hơn bản dịch của Đông A không?

  1. Văn hóa

  2. Sách

Từ khóa: 

văn hóa

,

sách

Mình thấy bạn 

Kiên Nguyễn
mới có bài chia sẻ về cuốn sách này :) bạn thử tham khảo ý kiến của bạn ấy xem sao nhé?

Trả lời

Mình thấy bạn 

Kiên Nguyễn
mới có bài chia sẻ về cuốn sách này :) bạn thử tham khảo ý kiến của bạn ấy xem sao nhé?