Tại sao Bhutan là đất nước hạnh phúc nhất thế giới?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

  2. Xã hội

Dù không ở đất nước hạnh phúc nhất thì bản thân bạn hiện tại có đang hạnh phúc nhất hoặc đơn giản hơn là hạnh phúc với những gì mình đã, đang và sẽ có?
Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

,

xã hội

Chào bạn nhé, mình chưa đến Bhutan bao giờ nhưng qua sách báo và truyền thông tả lại thì hình như nhắc đến quốc gia hạnh phúc, chúng ta hay nghĩ đến Bhutan. Mình có đọc được bài viết phân tich của chuyên gia 

Hà Mai
(chị từng hiện diện trong sự kiện của Noron và cũng từng đến Bhutan) và mình thấy có lẽ nội dung bài viết sẽ phần nào trả lời được câu hỏi bạn nêu trên:

Cá nhân mình nghĩ rằng Bhutan hạnh phúc là bởi Bhutan không bận tâm việc phải chứng minh sự hạnh phúc với thế giới. Họ chọn lối sống hạnh phúc vì điều này là đương nhiên.

Hình như quốc gia nào (và cá nhân nào) cũng có sự lựa chọn, vấn đề là họ chọn gì và có làm đúng như những gì họ chọn hay không thôi bạn ạ. Bàn về hạnh phúc làm mình nhớ đến câu này:

"Khi tôi năm tuổi, mẹ tôi luôn bảo tôi hạnh phúc là chìa khóa của cuộc sống. Khi tôi tới trường, người ta hỏi tôi rằng tôi muốn trở thành như thế nào khi lớn lên. Tôi viết, 'hạnh phúc'. Người ta bảo tôi rằng tôi không hiểu bài tập đó, và tôi bảo họ rằng họ không hiểu cuộc đời.

When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down ‘happy’. They told me I didn’t understand the assignment, and I told them they didn’t understand life."

John Lennon

(Nguồn: TuDienDanhNgon.vn)
Trả lời

Chào bạn nhé, mình chưa đến Bhutan bao giờ nhưng qua sách báo và truyền thông tả lại thì hình như nhắc đến quốc gia hạnh phúc, chúng ta hay nghĩ đến Bhutan. Mình có đọc được bài viết phân tich của chuyên gia 

Hà Mai
(chị từng hiện diện trong sự kiện của Noron và cũng từng đến Bhutan) và mình thấy có lẽ nội dung bài viết sẽ phần nào trả lời được câu hỏi bạn nêu trên:

Cá nhân mình nghĩ rằng Bhutan hạnh phúc là bởi Bhutan không bận tâm việc phải chứng minh sự hạnh phúc với thế giới. Họ chọn lối sống hạnh phúc vì điều này là đương nhiên.

Hình như quốc gia nào (và cá nhân nào) cũng có sự lựa chọn, vấn đề là họ chọn gì và có làm đúng như những gì họ chọn hay không thôi bạn ạ. Bàn về hạnh phúc làm mình nhớ đến câu này:

"Khi tôi năm tuổi, mẹ tôi luôn bảo tôi hạnh phúc là chìa khóa của cuộc sống. Khi tôi tới trường, người ta hỏi tôi rằng tôi muốn trở thành như thế nào khi lớn lên. Tôi viết, 'hạnh phúc'. Người ta bảo tôi rằng tôi không hiểu bài tập đó, và tôi bảo họ rằng họ không hiểu cuộc đời.

When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down ‘happy’. They told me I didn’t understand the assignment, and I told them they didn’t understand life."

John Lennon

(Nguồn: TuDienDanhNgon.vn)