Những ưu nhược điểm của đàm phán bằng văn bản là gì?

  1. Giáo dục

  2. Kỹ năng mềm

Cảm ơn mọi người ạ ❤

Từ khóa: 

đàm phán

,

văn bản

,

giáo dục

,

kỹ năng mềm

Ưu điểm: Tiết kiệm được nhiều chi phí, các quyết định đưa ra được quyết định kỹ càng và tranh thủ được nhiều ý kiến của tập thể. Và có thể giao dịch đồng thời với nhiều khách hàng, trong soạn thảo có điều kiện khéo léo dấu được ý đồ thật của mình.

Nhược điểm: chậm trễ. Dễ bỏ lỡ cơ hội, khó biết ý đồ thật của khách hàng và không ứng xử được linh hoạt.

Trả lời

Ưu điểm: Tiết kiệm được nhiều chi phí, các quyết định đưa ra được quyết định kỹ càng và tranh thủ được nhiều ý kiến của tập thể. Và có thể giao dịch đồng thời với nhiều khách hàng, trong soạn thảo có điều kiện khéo léo dấu được ý đồ thật của mình.

Nhược điểm: chậm trễ. Dễ bỏ lỡ cơ hội, khó biết ý đồ thật của khách hàng và không ứng xử được linh hoạt.