Làm việc online ở web nước ngoài có phải đóng thuế TNCN không?

  1. Luật pháp

Mình dự định làm freelance trên 1 trang web nước ngoài trong thời gian sắp tới nhưng mình thắc mắc 1 điều là thu nhập từ công việc online trên đó có cần nộp các phí thuế và thuế TNCN không?

Mà thu nhập của mình cũng không cố định nữa, tháng lương thấp tháng cao có tháng gần như không lương chẳng hạn thì xử lý như thế nào?

Cảm ơn.

Từ khóa: 

luật pháp