Làm sao để kính không bị tuột?

  1. Tip & Trick

Mình đeo kính rất hay bị tuột xuống mũi dù đã mang ra quán chỉnh lại

Từ khóa: 

tip & trick

Bạn chọn loại gọng kính siêu nhẹ mà dùng, đeo nhẹ như không đeo. Còn nếu không muốn thay gọng thì bạn thử bóp 2 miếng đệm mũi cho nó ôm sát mũi hơn, mới đầu chưa quen nhưng rồi sẽ cải thiện được. Nếu sống mũi quá nhỏ thì nên thay loại gọng phù hợp

Trả lời

Bạn chọn loại gọng kính siêu nhẹ mà dùng, đeo nhẹ như không đeo. Còn nếu không muốn thay gọng thì bạn thử bóp 2 miếng đệm mũi cho nó ôm sát mũi hơn, mới đầu chưa quen nhưng rồi sẽ cải thiện được. Nếu sống mũi quá nhỏ thì nên thay loại gọng phù hợp