Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng vào năm nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Việt Nam vừa chúng cử là thành viên không thường trực của LHQ với số phiếu là bao nhiêu trên bao nhiêu .?
Trả lời
Việt Nam vừa chúng cử là thành viên không thường trực của LHQ với số phiếu là bao nhiêu trên bao nhiêu .?