1. Lịch sử

Lãng tử Mạc Thiên Tứ và Nguyễn Cư Trinh?

Trước có bạn kia pm hỏi mình về đề tài viết truyện, bạn muốn tìm hai nhân vật tài hoa và sở hữu một tình bạn tri âm tri kỷ trong lịch sử Việt Nam. Vừa hay mình cũng biết. Nhà văn Vương Hồng Sển chép rằng:

"Kể lại trong Nam, đời ấy công nghiệp lớn nhất có hai ông: Nguyễn Cư TrinhMạc Thiên Tứ. Ông trước cầm binh ra trận, thi phú tài tình. Ông sau giỏi ngón ngoại giao và văn chương tao nhã. Cả hai mở rộng bờ cõi Miền Nam cho chúng ta được hưởng ngày rày.

Nguyễn Cư Trinh lại rất có công về cuộc phòng thủ lâu dài. Ông giỏi phương pháp "dĩ địch chế địch" nên đặt người Côn Man thủ Tây Ninh và Hồng Ngự. Về mặt thủy đạo, ông sai lập đồn hai bên sông Cửu Long gần biên giới để làm hậu thuẫn.

Ông Cư Trinh lại rất giàu sáng kiến. Ông lo tổ chức sự an ninh vùng đất mới, đảm bảo sự thông thương buôn bán trên vùng rạch hồ.

Nguyễn Cư Trinh còn là một văn nhơn tài tử, ông thường ngâm vịnh, sang Phương Thành nhập Chiêu Anh Các xướng họa cùng Mạc Thiên Tứ. Hai người rất là tương đắc, Thiên Tứ có ra mười bài "Hà Tiên thập cảnh vịnh". Cư Trinh có họa đủ mười bài."

P/s: Nguyễn Cư Trinh có công đem về cả vùng đồng bằng sông Cửu Long, là người mà Trương Phúc Loan - kẻ trực tiếp gây ra khởi nghĩa Tây Sơn - rất kiêng sợ.

P/s 2: Mạc Thiên Tứ là trấn thủ vùng Hà Tiên bao la, đánh bại Xiêm La - Chân Lạp, biến nơi này trở nên giàu có. Ông cũng từng tống giam Pigneau de Behaine, người về sau đi theo chúa Nguyễn Phúc Ánh.

Từ khóa: nguyễn cư trinh, vương hồng sển, mạc thiên tứ, chiêu anh các, lịch sử

Ngắn vậy đại ca 😣😣😣 chưa đã mà. Để e share 😄

Trả lời

Ngắn vậy đại ca 😣😣😣 chưa đã mà. Để e share 😄

em nhớ hình như cụ Nguyễn Cư Trinh là người duy nhất mà Trương Phúc Loan không dám thái độ. Cụ sống lâu là êm rồi