Lâu đài nơi danh họa Picasso yên nghỉ được mở cửa lần đầu tiên vào năm nào?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

picasso

,

lâu đài

,

kiến thức chung

,

danh họa

,

pháp

,

hỏi xoáy đáp hay

2008
Trả lời
2008