Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử

  1. Văn hóa

  2. The Truth

Xưa có một vị tướng quân tên là Ngụy Thư, người nước Tấn. Nổi tiếng tài giỏi, cả đời không mang tiếng xấu, chưa từng nhận hối lộ.
Vì trót động lòng mà tiếp nhận đoàn nhạc nữ, vốn là do kẻ thưa kiện mang đến, mà con trai ông là Ngụy Mậu phải sai thuộc hạ ngăn cản.
Thời đó, người quân tử chưa có nghĩa là người ngay thẳng. Mà quân tử chỉ để chỉ những người có địa vị, những người thuộc tầng lớp cao trong xã hội. Còn kẻ tiểu nhân thì là dân đen. 
Hai kẻ tiểu nhân được người con trai sai đến can gián cha mình đã cố ý nấn ná lại cho đến giờ cơm. Tất nhiên Ngụy Thư mời họ dùng cơm cùng. Trong bữa cơm hai kẻ tiểu nhân mấy lần thở dài, lắc đầu. Thấy vậy Ngụy Thư đợi ăn cơm xong thì hỏi nguyên do. 
Hai kẻ tiểu nhân chờ có thế thì liền nói: "Hôm qua chúng tôi không dùng cơm chiều, nên rất đói. Vì sợ thức ăn không đủ nên đã lắc đầu, thở dài. Ăn được giữa chừng thì tự chợt nghĩ, tướng quân sao để chúng tôi đói được. Vì vậy lại lắc đầu, thở dài để tự trách. Hôm nay ăn cơm xong, chỉ mong cái bụng của chúng tôi cũng như cái tâm của tướng quân."
Ngụy Thư nghe xong hiểu ẩn ý liền từ chối đoàn nhạc nữ.
Hai kẻ tiểu nhân nhờ no cái bụng mới hiểu lòng tướng quân. Hay nói cách khác, đo lòng dạ tướng quân bằng sự no đói của cái bụng. Đấy là lấy sự đối đãi với kẻ dưới để đo cái tầm của người trên.
Đó chính là nghĩa gốc của câu: "lấy bụng tiểu nhân, đo lòng quân tử".
Chứ không phải những người hẹp hòi thường đem sự hẹp hòi của mình áp đặt lên người khác, cho rằng người khác cũng hẹp hòi giống mình.
Thật ra nghĩa mới thì cũng hay. Nhưng nghĩa gốc cũng rất thú vị. Nay biết được một câu chuyện, kể ngắn gọn cho mọi người cùng nghe. :)
Từ khóa: 

văn hóa

,

the truth

<3

Trả lời

<3

Trước giờ mình luôn nghĩ câu đó có nghĩa người hẹp hòi thường đem sự hẹp hòi của mình áp đặt lên người khác. Cảm ơn bạn đã mở mang kiến thức cho mình thông qua câu chuyện trên. Nhưng bạn cho mình hỏi một câu là "kẻ thưa kiện" là gì không bạn ? mình có google từ đó mà không thấy ra.