Cách nhanh nhất để đi nhiều nước mà không bị vấn đề visa cản trở?

  1. Phong cách sống

  2. Du lịch

  3. Tip & Trick

Làm thế
Từ khóa: 

phong cách sống

,

du lịch

,

tip & trick

Với câu hỏi này bạn có thể dễ dàng tìm kiếm được thông tin trên google. Tuy nhiên với kinh nghiệm của mình thì có 02 cách để bạn có thể đi nhiều quốc gia mà không cần visa, như sau:

https://cdn.noron.vn/2023/11/27/511513380897-1701051713.jpg

1) Bạn có thể chọn những quốc gia không cần visa đối với công dân Việt Nam. Hiện nay, có khoảng 50 quốc gia và vùng lãnh thổ không yêu cầu visa cho người Việt Nam, bao gồm các quốc gia Đông Nam Á, một số quốc gia châu Á khác, châu Phi, châu Mỹ Latinh và châu Đại Dương.
2) Bạn có thể xin visa điện tử (e-visa) cho những quốc gia cung cấp dịch vụ này. Visa điện tử là loại visa được cấp trực tuyến, không cần phải đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán. Bạn chỉ cần điền thông tin trên một trang web, tải lên ảnh và hộ chiếu, thanh toán phí và nhận visa qua email. Hiện nay, có khoảng 80 quốc gia và vùng lãnh thổ cấp visa điện tử cho người Việt Nam, bao gồm các quốc gia châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ và châu Đại Dương.

Hy vọng câu trả lời của tôi đã giúp bạn có thêm thông tin về cách đi nhiều quốc gia mà không bị vấn đề visa cản trở 😊

Trả lời

Với câu hỏi này bạn có thể dễ dàng tìm kiếm được thông tin trên google. Tuy nhiên với kinh nghiệm của mình thì có 02 cách để bạn có thể đi nhiều quốc gia mà không cần visa, như sau:

https://cdn.noron.vn/2023/11/27/511513380897-1701051713.jpg

1) Bạn có thể chọn những quốc gia không cần visa đối với công dân Việt Nam. Hiện nay, có khoảng 50 quốc gia và vùng lãnh thổ không yêu cầu visa cho người Việt Nam, bao gồm các quốc gia Đông Nam Á, một số quốc gia châu Á khác, châu Phi, châu Mỹ Latinh và châu Đại Dương.
2) Bạn có thể xin visa điện tử (e-visa) cho những quốc gia cung cấp dịch vụ này. Visa điện tử là loại visa được cấp trực tuyến, không cần phải đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán. Bạn chỉ cần điền thông tin trên một trang web, tải lên ảnh và hộ chiếu, thanh toán phí và nhận visa qua email. Hiện nay, có khoảng 80 quốc gia và vùng lãnh thổ cấp visa điện tử cho người Việt Nam, bao gồm các quốc gia châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ và châu Đại Dương.

Hy vọng câu trả lời của tôi đã giúp bạn có thêm thông tin về cách đi nhiều quốc gia mà không bị vấn đề visa cản trở 😊