Lễ 30/4 - 01/5 thì lên đi chơi hay nằm nhà ngủ nhề ???

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Tuỳ theo từng sở thích và thời gian của mỗi người để chọn cho bản thân những hoạt động phù hợp cho kì nghỉ

Trả lời

Tuỳ theo từng sở thích và thời gian của mỗi người để chọn cho bản thân những hoạt động phù hợp cho kì nghỉ

Nên đi chơi như 1 cách để tự thưởng cho bản thân sau những ngày làm việc vất vả và để có thời gian bên gđ bạn bè
Ở nhà thôi. Tầm đó đi chơi thì chỉ coi người là chính