Có ai ở đây học tiếng Trung ko ạ? Cho e hỏi học ở ngoài lấy chứng chỉ đi làm thì học chứng chỉ gì? E cảm ơn?

Từ khóa: Hướng nghiệp
Lấy chứng chỉ HSk bạn nhé

Trả lời

Lấy chứng chỉ HSk bạn nhé