Lịch sử đi vệ sinh : Trước khi có giấy vệ sinh loài người đã từng dùng những gì?

  1. Lịch sử

  2. Xã hội

Thiết nghĩ khi chưa có vòi xịt đ"" thì các tiền nhân chùi bằng gì tar

Từ khóa: 

đi ỉa

,

lịch sử

,

xã hội

Bình dân lá chuối , dùng nước,

Giàu có, quý tộc chơi vải lụa ẩm lau đi rồi giặt và dùng

Trả lời

Bình dân lá chuối , dùng nước,

Giàu có, quý tộc chơi vải lụa ẩm lau đi rồi giặt và dùng

Hồi xưa ấy, Họ đi "ấy", chưa có giấy, thì dùng tay có khi dùng lá cây, hoặc (chỉ đơn giản là) có 1 con cầy theo sau, ư ừ... 🎶🎵🎶 (xin lỗi bác Trần Tiến)🤣🤣
Theo mình biết thì còn dùng 1 cái que để gạt. Có thể gắn thêm 1 miếng bọt biển. Hoặc cùi bắp (lõi bắp ngô), da lông động vật. Chỗ khác thì dùng vải rẻo, vải bỏ. Còn có chỗ thì dùng tay khoát nước lên nữa. 
Dùng lá banana ạ (≧▽≦)
Mình nhớ là mọi người dùng que củi.