Liệt kê một số tác phẩm của nhà văn, nhà thơ Ivan Bunin

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Truyện ngắn: Nơi cuối trời và các truyện ngắn khác (1897); Những quả táo Antonov (1900), Làng (1910); Sukhodol (1911); Quý ông đến từ San Francisco (1915); Hơi thở nhẹ (1916); Hoa hồng Jericho (1924); Mối tình của Mitya (1926); Những con đường rợp bóng (1943) * Tiểu thuyết: Cuộc đời Arsenyev (1930) * Thơ: Dưới bầu trời rộng mở (1891); Lá rụng (1901)
Trả lời
* Truyện ngắn: Nơi cuối trời và các truyện ngắn khác (1897); Những quả táo Antonov (1900), Làng (1910); Sukhodol (1911); Quý ông đến từ San Francisco (1915); Hơi thở nhẹ (1916); Hoa hồng Jericho (1924); Mối tình của Mitya (1926); Những con đường rợp bóng (1943) * Tiểu thuyết: Cuộc đời Arsenyev (1930) * Thơ: Dưới bầu trời rộng mở (1891); Lá rụng (1901)