“Sốc gan“ có đặc điểm

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

A. Gia tăng enzyme gan ghi nhận trong thiếu khí nặng B. choáng C. có thể thoáng qua và hồi phục nhanh nếu tái tưới máu tốt. D. tắc mật trong gan
Trả lời
A. Gia tăng enzyme gan ghi nhận trong thiếu khí nặng B. choáng C. có thể thoáng qua và hồi phục nhanh nếu tái tưới máu tốt. D. tắc mật trong gan