Liệu một ngàn năm nữa, con người có thể bay được chưa?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Chẳng lẽ bạn lại muốn con người mọc ra lông vũ trên cánh tay để có thể bay được như chim? Thật ra, con người đã bay được nhờ các cánh lượn tam giác từ cách đây trên 30 năm. Năm 1948, F.M.Rogallo đã phát minh ra loại cánh lượn bằng kim loại có trát Silicon. Từ năm 1964, nhiều loại cánh lượn tam giác đã được sản xuất. Ngày 4-7-1969 B.Bennett đã bay với cánh lượn tam giác vượt qua cả đầu tượng Nữ thần tự do ở New York. Từ năm 1970, cánh lượn tam giác phát triển rất mạnh và từ năm 1975, bắt đầu xuất hiện nhưng tàu lượn cực nhẹ có gắn động cơ để có thể tự lên xuống được.
Trả lời
Chẳng lẽ bạn lại muốn con người mọc ra lông vũ trên cánh tay để có thể bay được như chim? Thật ra, con người đã bay được nhờ các cánh lượn tam giác từ cách đây trên 30 năm. Năm 1948, F.M.Rogallo đã phát minh ra loại cánh lượn bằng kim loại có trát Silicon. Từ năm 1964, nhiều loại cánh lượn tam giác đã được sản xuất. Ngày 4-7-1969 B.Bennett đã bay với cánh lượn tam giác vượt qua cả đầu tượng Nữ thần tự do ở New York. Từ năm 1970, cánh lượn tam giác phát triển rất mạnh và từ năm 1975, bắt đầu xuất hiện nhưng tàu lượn cực nhẹ có gắn động cơ để có thể tự lên xuống được.