Livestream, tốt hay xấu?

  1. Văn hóa

  2. Phong cách sống

  3. Xã hội

  4. Luật pháp

  5. Truyền thông đa phương tiện

https://cdn.noron.vn/2021/06/04/live-streaming-1622821384.jpg
Từ khóa: 

livestream

,

tốt hay xấu

,

văn hóa

,

phong cách sống

,

xã hội

,

luật pháp

,

truyền thông đa phương tiện

Tốt xấu tùy người dùng thôi. Lấy 1 câu khá nhiều người biết: thanh kiếm có thể giết ng nhưng cũng có thể bảo vệ người. Khi livestream lên để nói xấu ng này người kia thì chẳng tốt lành gì. Nhưng khi livestream cũng là nói xấu ng khác nhưng nói sự thật để cảnh báo cho mọi người thì nó lại tốt.
Trả lời
Tốt xấu tùy người dùng thôi. Lấy 1 câu khá nhiều người biết: thanh kiếm có thể giết ng nhưng cũng có thể bảo vệ người. Khi livestream lên để nói xấu ng này người kia thì chẳng tốt lành gì. Nhưng khi livestream cũng là nói xấu ng khác nhưng nói sự thật để cảnh báo cho mọi người thì nó lại tốt.

Mình thấy bản chất livestream không hề xấu, quan trọng là mục địch sử dụng của mỗi người và người xem cũng nên chọn lọc không nên xem hay chia sẻ những tiêu cực trên MXH.

Lợi nhiều hơn xấu :D