Loài chó có thấy cô đơn khi sống cùng loài người?

  1. Sinh vật cảnh

Loài chó chung sống với loài người. Nhưng có phải nó vẫn có gì đó buồn, có những lúc thấy cô đơn khi sống cùng loài người không?

Từ khóa: 

cô đơn

,

sinh vật cảnh

Nó buồn vì đến giờ nó vẫn giữ nguyên đặc tính trung thành, trọng nghĩa. Nhưng chủ của nó (đa số loài người hiện nay) đã trở thành những kẻ vong ân phụ nghĩa hết cả đi rồi. Lại còn thêm cái "hủ tục" ăn thịt chó nữa... Loài người không hiểu được loài chó, nhưng loài chó lại hiểu được con người. Trong các muôn loài cầm thú, tại sao chó lại được Hoá Công định đặt để làm bạn với con người!? Chẳng phải vì những đặc tính không những nổi trội hơn muôn loài khác, mà còn "hơn người" của loài chó hay sao!? Mà hơn con người thì phải là bậc Thần Tiên trở lên rồi vậy, không hề là loài vật tầm thường cho được...! Dưới đất có chó nhà, thì trên trời tương ứng cũng có chòm sao Thiên Lang là (Chó Trời) rồi vậy. 
Trả lời
Nó buồn vì đến giờ nó vẫn giữ nguyên đặc tính trung thành, trọng nghĩa. Nhưng chủ của nó (đa số loài người hiện nay) đã trở thành những kẻ vong ân phụ nghĩa hết cả đi rồi. Lại còn thêm cái "hủ tục" ăn thịt chó nữa... Loài người không hiểu được loài chó, nhưng loài chó lại hiểu được con người. Trong các muôn loài cầm thú, tại sao chó lại được Hoá Công định đặt để làm bạn với con người!? Chẳng phải vì những đặc tính không những nổi trội hơn muôn loài khác, mà còn "hơn người" của loài chó hay sao!? Mà hơn con người thì phải là bậc Thần Tiên trở lên rồi vậy, không hề là loài vật tầm thường cho được...! Dưới đất có chó nhà, thì trên trời tương ứng cũng có chòm sao Thiên Lang là (Chó Trời) rồi vậy. 

Mình thấy nó hay nhìn xa xăm, không biết do buồn hay đói hay buồn ngủ.

Chắc bạn giàu cảm xúc lắm ha, chó nhà bạn thật có phúc.

97D6E630-14A9-46AC-A231-01E9702BD380


Mình ko phải chó nên mình ko biết. Nhưng mình nghĩ là nó ko cảm thấy cô đơn đâu, mà chó từ thời nguyên thủy đang dần tiến hóa và trở thành chó cảnh, điều đó tức là nó sẽ ngày càng phụ thuộc và quen với cuộc sống cạnh bên con người

Nếu trả lời câu này, có ng sẽ hỏi, biết tiếng chó hay sao mà biết nó như vậy? 🤣🤣 Nên khi nào có máy dịch tiếng chó thì câu này mới trả lời xác đáng đc. Ko thì cũng chỉ là nhận định chủ quan của con người mà thôi.