1. Kiến thức chung

Loài vật này có thật không vậy mọi người? Mình nghe người ta nói nó chỉ có trong thần thoại?

Từ khóa: , kiến thức chung

Là Kỳ Lân Biển, họ cá voi, sống ở Bắc Cực, Hiện nay chỉ còn vài cá thể.

Trả lời

Là Kỳ Lân Biển, họ cá voi, sống ở Bắc Cực, Hiện nay chỉ còn vài cá thể.

Đây là kỳ lân biển, thuộc họ cá voi bạn nhé. Cái ngà đó là phát triển từ răng nanh hàm trên

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Kỳ_lân_biển