Loạn thị là gì? Viễn thị là gì? Và cận thị là gì?

  1. Sức khoẻ


Loạn thị là gì?

Loạn thị là tình trạng hình ảnh quan sát không hội tụ ở võng mạc mà hội tụ ở nhiều điểm, có thể ở phía trước và sau võng mạc. Hậu quả là người bị loạn thị nhìn hình ảnh bị mờ, nhòe hoặc méo mó. Loạn thị có thể xảy ra do giác mạc (phía trước mắt) hoặc do nhãn cầu (trong mắt), làm mờ hình ảnh khi nhìn ở mọi khoảng cách. Có nhiều loại loạn thị tùy thuộc vào kết hợp với cận thị hoặc viễn thị, có các thể như loạn cận đơn thuần, loạn cận kép, loạn viễn đơn thuần, loạn viễn kép và loạn thị hỗn hợp.

Viễn thị là gì?

Viễn thị là một tật liên quan đến khúc xạ ở mắt. Người bị viễn thị có thể nhìn bình thường đối với những mục tiêu ở cự ly xa, song không nhìn rõ những mục tiêu ở cự ly gần. 

Cận thị là gì?

Người bị cận thị sẽ gặp khó khăn trong việc nhìn và ghi nhận các chi tiết hình ảnh ở xa, phải cố gắng điều tiết để thấy rõ (bộc lộ qua động tác nheo mắt). Đây là một tật khúc xạ thường gặp nhất, đặc biệt là ở lứa tuổi đi học, thanh thiếu niên.

Nguồn: Tổng hợp

Từ khóa: 

sức khoẻ